Schoolreglement

Wie zich inschrijft in het KTA Brugge, gaat akkoord met ons schoolreglement en ondertekent ook de zes wederzijdse engagementen tussen de school en ouders:
 

 • Eerste engagement: Oudercontact
 • Tweede engagement: Voldoende aanwezigheid
 • Derde engagement: Individuele leerlingbegeleiding
 • Vierde engagement: Onderwijstaal
 • Vijfde engagement: Schoolbevorderend klimaat
 • Zesde engagement: Opvolgen Smartschool

Schoolonkosten 2023-2024

Alle werkelijke verbruikte schoolonkosten worden gefactureerd. Domiciliëring is ook mogelijk.


 • Alle leerlingen betalen € 35,00 voor een basispakket, dat bestaat uit een elektronische leeromgeving, algemene administratieve kosten…
 • In onze refter kunnen de leerlingen dagelijks terecht voor hun middagmaal.
  • Warme maaltijd, vegetarische maaltijd of pastaschotel (soep en dessert inbegrepen): € 5,50
  • Topsportmaaltijd (Enkel voor topsportleerling): € 7,50
  • Belegd broodje: € 3,80
  • Soep: € 1,00
  • Dessert: € 1,00
  • Soep en dessert: € 1,80

 

 • De leerlingen kunnen een kastje huren
  • € 15,00 huur
  • € 10,00 waarborg
  • Eventueel € 15,00 wanneer het slot vervangen moet worden