Voor wie?

Je kan in OKAN starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

Een regelmatige leerling in OKAN: 

  • is ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar.
 
  • verblijft maximaal één jaar ononderbroken in België.
     
  • is maximaal 9 maanden ingeschreven in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen).
 
  • heeft een andere taal dan het Nederlands als thuis- of moedertaal.
 
  • beheerst de onderwijstaal onvoldoende om de lessen te kunnen volgen in het reguliere onderwijs.

In uitzonderlijke omstandigheden kan van de toelatingsvoorwaarden afgeweken worden.

Waar?

Je vindt ons in de Rijselstraat 3 te Brugge (Sint-Michiels). Het KTA ligt op vijf minuutjes wandelen van het station in Brugge en is dus vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

De bussen 2, 5, 70a en 70b stoppen zelfs vlak voor onze schoolpoort!

Uurrooster

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er les van 8:25u tot 12u en van 13u tot 16:35u.
Op woensdag is er enkel les in de voormiddag van 08:25u tot 12u.

De OKAN-leerlingen volgen 28 uur les per week.

Wat is OKAN?

OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers.

OKAN KTA Brugge vangt jongeren op die onlangs in België zijn toegekomen en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De leerlingen worden ondergedompeld in een taalbad om zo snel mogelijk Nederlands te leren en door te stromen naar de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten.

De aanpak van OKAN in ons KTA

OKAN KTA Brugge staat voor
INDIVIDUELE TA(A)LENTONTWIKKELING.

INDIVIDUEEL
Elke leerling in OKAN krijgt een individueel traject en wordt door een gemotiveerd team van leerkrachten en coaches voorbereid op de overstap naar het regulier secundair- of volwassenenonderwijs. Individuele opvolging, begeleiding en ondersteuning voor elke leerling vormt daarbij steeds de basis.

TAALONTWIKKELING
Centraal in het OKAN-traject staat het aanleren van de Nederlandse taal. OKAN KTA Brugge heeft hiervoor een eigen curriculum ontwikkeld op basis van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers.

Tijdens de lessen taaltaak werken we doelgericht aan spreek- en schrijfopdrachten. De jongeren leren hiervoor de nodige woordenschat en ontdekken de doelopdrachten aan de hand van lees- en luisteroefeningen. Ondersteunend op hun taaltaken sleutelen we aan de taalstructurele en -systematische kennis in de lessen taalinzicht.

Tijdens de taallabo’s versterken we de spreek- en schrijfvaardigheid met extra aandacht voor het technische aspect en met de lessen actua zetten we in op de receptieve vaardigheden luisteren/kijken en lezen. De rode draad hierbij is het inoefenen van de nodige taalleerstrategieën.

Jongeren die nog niet kunnen lezen of schrijven in het Latijnse alfabet volgen een voortraject in onze alfaklas.

TALENTONTWIKKELING
Naast taal hebben we ook aandacht voor algemene doelen op vlak van gecijferdheid, leren leren, ICT, sport en expressie, zowel in aparte vakken als tijdens de taallessen. In PADA focussen we projectmatig op integratie, tijd, ruimte, techniek en gezondheid. Hierbij gaan we op zoek naar wat best aansluit bij de capaciteiten, interesses en talenten van leerlingen. Die talenten vormen steeds een belangrijke basis in ons oriëntatietraject naar een vervolgopleiding.

Inschrijving

Je kan gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Hoe?
Maak een afspraak via okan@ktabrugge.be of 050 47 11 50.

Er vindt eerst een intake plaats. Hierbij moet de leerling vergezeld worden van een ouder, voogd of verantwoordelijke.
We vragen om zeker een identiteitsbewijs mee te brengen (bijlage, ID-kaart of paspoort van thuisland/België).

Contact

OKAN – KTA Brugge
Rijselstraat 7
8200 Brugge St-Michiels
okan@ktabrugge.be
www.ktabrugge.be

OKAN-coördinator

Axel Vander Brugghen:
050 47 11 50
0496 38 49 01

Volg ons op Facebook & Instagram