Laatste nieuws:

_____________________

Pedagogisch directeur P. De Schepper

Door een jarenlange ervaring in de leerlingenbegeleiding, met als streefdoel het ondersteunen van zowel leerlingen als leerkrachten in moeilijke situaties, kan ik gerust stellen dat ik een open communicatie en zelfs meer bepaald een open school hoog in het vaandel draag.

We moeten vooruit kijken. De school leidt, samen met de ouders, jonge mensen op tot wereldburgers. Dat maakt ons niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, maar ook voor de waarde van de opvoeding

Als we ervan uitgaan dat degelijk onderwijs sowieso het vooropgestelde doel is, dan vind ik het enerzijds heel belangrijk dat dit in een zorgend kader gebeurt, maar anderzijds ook binnen een duidelijke structuur.
Een spel kan pas gespeeld worden als de regels voor iedereen duidelijk zijn.. 

Het welzijn van zowel leerlingen, leerkrachten als ouders en van de school in haar totaliteit staat voor mij centraal. Door een nauwe samenwerking met een schitterende leerlingenbegeleiding en het CLB spelen wij kort op de bal!
Maar vergis u niet, ik ben ook voorstander van zinvolle strengheid. Ik ben er namelijk van overtuigd dat structuur duidelijkheid biedt en dat duidelijkheid rust geeft.
Een spel kan enkel vlekkeloos verlopen, als de regels door alle partijen worden gerespecteerd..
Op het KTA is er een duidelijke visie, een goed uitgebouwde leerlingenbegeleiding en een wel doordacht sanctiebeleid. 


Beste leerlingen en ouders 
Open communicatie begint met een dialoog…  
Mijn deur staat altijd open!

P. De Schepper,
Pedagogisch directeur