Laatste nieuws:

_____________________

OKAN Pools

 Czym jest OKAN?

Klasa OKAN w KTA jest dla nowo przybyłych do Belgii uczniów nieznających języka niderlandzkiego. Tutaj uczniowie najszybciej, w miłej i ciepłej atmosferze poznają język niderlandzki. Pomagamy każdemu dziecku rozwijać osobowość. Nie tylko uczymy, ale również pomagamy przystosować się do zasad panujących zarówno w szkole, jak i poza nią. Uważamy, że pierwszorzędne znaczenie ma społeczna integracja, na którą zwracamy szczególną uwagę. Przygotowujemy uczniów do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego w już standardowej szkole.

Dla kogo jest OKAN?

Aby zapisać się do OKANu należy spełnić kilka następujących warunków: - OKAN jest przeznaczony dla uczniów w wieku od 12 do 18 roku życia. -Ojczystym językiem ucznia nie jest niderlandzki. -Uczeń nie mówi po niderlandzku -Nowy uczeń musi mieszkać w Belgii przynajmniej rok. -Uczeń zapisany był maksymalnie dziewięć miesięcy do niderlandzkiej szkoły.

Lekcje

W każdy poniedziałek, wtorek i czwartek lekcje trwają od 8:25 do 12:00 i od 13:00 do 16:35. 
W piątki lekcje zaczynają się o 8:25 i kończą o 12:00.
W środy nie ma zajęć lekcyjnych. Uczniowie mają 28 godzin lekcyjnych w tygodniu, w tym 22 godziny języka niderlandzkiego gdzie szczególną uwagę skupia się na mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Głównym celem nauki jest praktyczne zastosowanie języka, aby dziecko nauczyło się również słownictwa dotyczącego geografii, historii, biologii, muzyki itd. również lekcje z komputerami. Uczeń może wybierać pomiędzy religią katolicką, protestancką, anglikańską, ortodoksyjną, izraelską oraz islamską.
Nareszcie, uczeń w wymiarze godzin ma również 4 godziny integracji

Kontakt

OKAN- KTA BRUGGE
Rijselstraat 7
8200 Brugge St-Michiels
Koordynator - Tony Demeyer
050 38 82 88
0496 38 49 01 

Kiedy są zapisy?

Zapisy trwają cały rok

W jaki sposób?

Uczeń musi zostać przyprowadzony wraz z rodzicami bądź opiekunami prawnymi. Osoba dorosła, odpowiedzialna za ucznia musi wypełnić i podpisać dokumenty. Wymagany jest przy tym dokumenty osobiste, potwierdzające tożsamość oraz dokumenty ukończenia ostatniej klasy, do której chodził uczeń w ojczystym kraju.

Położenie

Lekcje odbywają się w szkole KTA, która znajduje się 10 minut od stacji głównej w Brugge