Laatste nieuws:

_____________________

Studierichting

Deeltijds

Wat als...

Je problemen en slechte resultaten zich beginnen op te stapelen.

Je schoolmoe bent maar toch beseft dat een opleiding met een attestering broodnodig is.

Je per se uit werken wilt gaan maar toch voeling wenst te houden met je opleiding.

Problematisch,
maar op te lossen!
Want...

In het centrum deeltijds onderwijs hebben wij een jarenlange ervaring met zo’n problematieken.
Wij hebben geen wondermiddelen, maar als je meehelpt en jezelf kansen gunt, dan is er heel veel te doen.
We helpen je om weer plezier te scheppen in leren, wij zetten je op weg naar werk en kunnen samen een traject op poten zetten dat uitzicht geeft op een attestering.

Ja, we kunnen je weer op de sporen zetten om aan het centrum zelf het diploma secundair onderwijs te behalen.

Het CLW is een zeer interessante combinatie geworden tussen leren en werken:
jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen zich niet alleen al werkend bekwamen in hun beroep maar tevens alle getuigschriften van het voltijds onderwijs behalen, tot het diploma van het secundair onderwijs toe!

Onze beroepsopleidingen:

- winkelbediende
 
- keukenmedewerker, hulpkok en kok
 
- kapper en salonverantwoordelijke
 
- voeger
 
- tegelzetter
 
- polyvalent onderhoudsmedewerker in gebouwen
 
- hoeknaadlassen
 
- thuishelper
 
- operator in de wasserij
 
- fietsmecanicien
 
- buurtsportwerker

Verdere informatie

http://www.clw-kta-brugge.be/

Alle inlichtingen
Secretariaat CLW
Fonteinstraat 30
8020 Oostkamp
050 20 92 29
clw@ktabrugge.be

Coördinator CLW
S. Meire
050 36 69 73
mailto:coordinator.clw@ktabrugge.be

Uiteraard engageert het centrum zich om, samen met de jongere, een traject uit te stippelen waarbij tewerkstelling centraal staat en dat toekomstperspectieven biedt.

Voor jongeren die nog niet aan tewerkstelling toe zijn, hebben wij andere invullingen:

Brugprojecten, voortrajecten en persoonlijke ontwikkelingstrajecten zijn mogelijkheden die leiden naar een volle weekstructuur, een streefdoel dat voor het centrum fundamenteel en wettelijk verplicht is.

Trajectbegeleiders CLW - 050 20 92 29
Linda Vonck: 0471 49 41 84 / 050 36 69 75
Irene Wuytens: 0478 67 12 18 / 050 36 69 74
Lode Brouckaert: 0472 32 15 18 / 050 36 69 72

Lessentabel

Het deeltijds onderwijs voorziet in 15 uur les en in een volledige weekinvulling

7 uur project algemene vakken
uitzicht op volwaardige getuigschriften:
 

1. Getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
2. Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
3. Attest Bedrijfsbeheer
4. Diploma secundair onderwijs


8 uur beroepsopleiding
uitzicht op:

Certificaat beroepsopleiding

Naast de 15 uren les dienen er nog 13 uren per week te worden ingevuld.