Laatste nieuws:

_____________________

Nieuws

KTA Brugge blijft vernieuwen en STE(A)Mt af op de toekomst

Vanaf 1 september 2018 begint het KTA met een gloednieuwe richting voor leerlingen die van het basisonderwijs naar de 1ste graad A-stroom komen : STE(A)M.

Dit past perfect in onze schoolvisie: Kwaliteit, Innovatie, Participatie. De STEAMcoördinator en –leerkrachten zijn al enkele jaren aan het voorbereiden. Ze volgden nascholingen, onderzochten, experimenteerden en testten uit.

Waarvoor staat Steam?

Science(natuurwetenschappen: biologie, chemie, fysica)

Technology(techniek: technische ideeën in praktijk toepassen)

Engineering(van ideeën uitvoerbare concepten maken, samenbrengen van technieken, probleemoplossend denken)

Arts (kunsten: creativiteit, muziek, plastische opvoeding, grafische vormgeving, digital arts, dans, …)

Mathematics (wiskunde)

Wat betekent dit concreet?

Leerlingen stellen hun ouders en leerkrachten al eeuwenlang de vraag: ‘Waarom leren we dingen die we nooit zullen nodig hebben in het echte leven?’. Theoretische leerstof studeren die we nooit toepassen. STEAM biedt eindelijk een antwoord: we bieden jongeren leerstof aan, vertrekken uit reële problemen en projecten, dus steeds gesteund op de echte wereld.. In de optie STEAM verdiep je je in de verschillende componenten die via projecten worden gerealiseerd. Men vertrekt vanuit reële problemen en een context om te werken naar een oplossing. De leerlingen starten dus steeds vanuit vraagstellingen over maatschappelijke problemen. Daarnaast ontwikkel je een aantal 21ste eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, probleemoplossend denken, mediawijsheid, ontwerpen, creatief denken, samenwerken, opzoeken, samenvatten, presenteren, jezelf evalueren, … die je in andere vakken en in de volgende graden als bouwstenen kan gebruiken bij het verwerven en verwerken van de leerinhouden. In STEAM is het de bedoeling dat de leerlingen niet meer in hokjes (aparte vakken) denken, maar we willen het onderwijs bekijken door een STEAM-bril. De vakken zullen projectmatig aangeboden worden en tot 1 geheel STEAMen.

Accent op talent

Naast het klassieke basisvormingspakket verdiepen we ons in de STEAM-componenten door geïntegreerd en projectmatig te werken. Door het samenvoegen van meerdere vakken geven we aan de leerstof een levensechte context en zijn de leerlingen klaar voor de uitdagingen van de maatschappij van de 21ste eeuw, zoals ruimtevaart, klimaatverandering, …..

‘Gedaan met ‘wetenschappen zijn voor jongens’ of ‘techniek is minderwaardig’. In onze hedendaagse moderne wereld zijn wetenschappelijke en technische beroepen voor iedereen de toekomst ! Door het praktisch toepassen van de theorieën uit verschillende vakken in één geheel, één projectmatig vak, leer je jouw talenten te ontdekken. STEAM kan je helpen uit te zoeken in welke studierichting jij uitblinkt en helpen bij het beslissen over je verdere studiekeuzes.

Meer informatie

Heeft u nog vragen ? Dan bent u van harte welkom op de Brugse scholenbeurs op 3 februari 2018 in de Kinepolis Brugge, op onze opendeurdagen 21 en 22 april 2018 of telefonisch op 050/38 82 88. “Education is not the learning of facts. It’s rather the training of the mind to think” –Albert Einstein